За проф. Димитър Раев, дмн

Заемана позиция:

• Ръководител на Център по клинична хипертония (Hypertension Exellence Center) от 2016 год. Центърът е сертифициран от Европейското дружество по хипертония като място, където най-ефективно се диагностицира и лекува артериалната хипертония (АХ). Това е международно признание за високи възможности при лечение й. Центърът е ситуиран на територията на Университетска болница „Св. Анна“ - София. В него са изследвани и успешно лекувани пациенти с трудно подаваща се на лечение АХ, както от страната така и от Европа, САЩ, Канада, Русия.

• Председател на Работната група по АХ към Дружеството на кардиолозите в България от 2009 год.

• Н-к Клиника по вътрешни болести към УМБАЛ „Св. Анна“, София от 2012 год.


Научна дейност:

Проф. Раев има два доктората по кардиология, един от които е върху откриване и лечение на сутрешната хипертония.

Проф. Раев участва като главен изследовател и национален координатор в над 150 клинични изпитвания в областта на кардиологията в това число и в някои значими изследвания в областта на АХ. Последните включват новаторските проучвания за ефекта на фиксираните медикаментозни комбинации върху контрола на артериалното налягане (АН). Той е автор на най-големите проучвания у нас върху терапевтичния контрол на АХ и вида на началната антихипертензивна терапия. В момента участва в изследване контрола на АХ в Европейските страни (BP-CON-ESH study).

Научен интерес – постигане на 24-часов контрол на АН чрез персонализиран избор на лекарствена терапия при всеки отделен пациент базиран на амбулаторно мониториране на АН и импеданскардиография.

От 2009 г. проф. Раев е организатор и председател на ежегодния симпозиум на Работната група по АХ към Дружеството на кардиолозите в България.

Той е автор на десетки лекции по кардиология и хипертония, изнесени на редица национални и международни симпозиуми.

Проф. Д. Раев е зам. главен редактор на сп. Българска кардиология, гл. редактор на сп. “Медицински журнал УМБАЛ “Св. Анна” и участва в редакционните колегии на други медицински списания.

Проф. Д. Раев е „Fellow” на Американската Сърдечна Асоциация и на Европейското Кардиологично Дружество. Член е на Нюйоркската Академия на Науките, Европейското и Американското Дружества по Хипертония.


Клинична дейност:

Проф. Раев въвежда за първи път у нас приложението на два методи, имащи централна роля в съвременното лечение на АХ - 24-ч. мониториране на артериалното налягане и импеданскардиография.


Публикации:

Проф. Раев е автор на над 200 статии в наши и международни списания, 2 рационализации и един патент.


Медии:

Проф. Раев често е интервюиран по въпроси свързани с АХ. С някои от интервютата може да се запознаете тук:

Новини | Търговско представителство ЕГИС Фармасютикълс
Проф. Димитър Раев разказа за нов уникален метод за откриване на причината за хипертонията | Блиц
проф. Димитър Христов Раев, дмн, Вътрешни болести | CredoWeb
Проф-Димитър-Раев-УМБАЛ-Св-Анна-Със-сп
Проф. Димитър Раев: Честото главоболие е симптом на хипертонията
Нов метод казва защо имаме високо кръвно
Мединфо- Проф. Раев
Проф. д-р Димитър Раев, дмн: Маскираната сутрешна хипертония причинява инфаркт и инсулт
"Пулс" на 04.11.2017: Разговор с проф. д-р Димитър Раев
Възможно ли е напълно да се излекува хипертонията?
Нов метод за лечение на хипертония
Комбинираната терапия трябва да е за предпочитане пред монотерапията
Проф. Раев: Само ​23% от пациентите с дислипидемия постигат контрол на LDL холестерола
Проф. Димитър Раев коментира ефективното лечение на артериална хипертония
"Съвременна концепция за резистентна хипертония"
Клиниката по вътрешни болести в "Св. Анна" стана Европейски център по артериална хипертония
Лекуват по-ефективно хипертония с нов метод вече и в България
Проф. Димитър Раев за контрола на холестерола
Проф. Димитър Раев за хипертонията
Проф. Димитър Раев: Съвременни подходи в медикаментозното и инвазивно лечение на резистентната хипертония
Хипертония и бременност
60% може да се заблуждават, че кръвното им е нормално
Уникална апаратура в УМБАЛ „Св. Анна” установява причината за високото артериално налягане
Проф. Димитър Раев: Имаме идея да създадем пилотен регистър за контрол на артериалната хипертония
Съветите на д-р Раев за справяне с жегата
Професор Димитър Раев: Иновативен метод открива причините за хипертонията
Нов метод открива причината за хипертонията
Публикувано във факти.бг: Клиника ще лекува артериалната хипертония