Видове артериално налягане (АН)

  • Начало
  • Артериално налягане/Видове артериално налягане (АН)

Видове артериално налягане (АН)

В зависимост от мястото на измерване на артериалното налягане (АН) и кой го измерва се различават няколко вида АН:

• Офисно АН – налягането измерено от медицинско лице в медицинска среда (лекарски кабинет, болница);

• Домашно АН – налягането измерено от пациента или близките му в домашна или работна среда;

• Амбулаторно АН – налягането измерено по време на едно денонощие в обичайна за пациента среда чрез специален апарат (холтер) за 24-часово мониториране на АН (АМАН). Това е възможно най-точно измереното налягане, т.е. реалното налягане в продължение на даден период – 24 часов, дневен и нощен.