Често задавани въпроси

  • Начало
  • FAQs/Въпроси за хипертония

Често задавани въпроси

1. На какво се дължи моята хипертония?

АХ се дължи на много причини – генетично предразположение, нездравословен начин на живот, редица рискови фактори като тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, захарен диабет, дислипидемия и др. На практика точната причина за високото АН на даден индивид не може да бъде определена. За сметка на многобройните причини механизмите, по които то се реализира са само 4 и със съответно изследване (импеданскардиография – ИКГ) може да бъдат определени.

2. Може ли хипертонията да бъде излекувана?

Артериалната хипертония (АХ) е мултифакторно заболяване - дължи се на множество причини. За това няма каузално лечение за високото артериално налягане (АН). Ние лекуваме следствието, тъй като не знаем кои са причините при дадения пациент. Само в 5% от случаите, когато има вторична хипертония, тоест налице е друго заболяване, водещо до високо АН, може да бъде излекуван пациента. Във всички останали случаи пациентите би трябвало да продължават да си приемат лекарствата цял живот. В 95% от случаите АХ въпреки, че е лечима, не може дефинитивно да бъде излекувана.

3. Има ли периоди в денонощието, които са по-рискови за инфаркт, инсулт?

Настъпването на миокарден инфаркт и инсулт не е разпределено равномерно в денонощието. Почти половината от инфарктите и инсултите настъпват сутрин през първите 3 часа след ставане от сън. Причина е сутришната хипертония. Нормално е налице физиологично леко повишение на АН, започващо малко преди събуждане, дължащо се на хормонални промени. При някои хипертоници това повишение е под формата на плато, започващо малко преди събуждане. При други то може да бъде пиково с амплидуда на повишение от 100 mmHg само за няколко минути. Пациентите със сутришна хипертония са с по-висок риск от инфаркт и нсулт в сравнение с тези с нормално сутришно АН. За това е важно чрез правилно подбрани медикаменти да се подържа нормално сутришно АН.

4. Какв информация разкрива импеданскардиографията (ИКГ)?

ИКГ разкрива кой е водещият патогенетичен механизъм отговорен за високото АН при отделния пациент т.е. по кои от четирите механизма (може да има съчетание от няколко механизми) се подържа високо АН.

5. Каква е ползата от ИКГ?

Тя дава възможност за персонализиран подход в антихипертензивната терапия. Намирайки водещия механизъм, повишаващ АН се установява кой антихипертензивен клас медикамент е най-подходящ за даден пациент и кой не е подходящ. Така изборът на антихипертензивни лекарства се поставя на обективна основа, избягвайки принципа на „проба-грешка“ и АХ се овладява по-бързо, с по-малко нежелани лекарствени ефекти, и с по-нисък бюджет.

6. Може ли да се постигне контрол на АН през цялото денонощие?

Съчетаването на ИКГ с 24-ч. мониториране на АН (хемодинамичен с хрониотерапевтичен подход) е обещаваща стратегия за постигане на 24-часов контрол на АН. Изборът на най-подходящите лекарства в комбинация с избора на правилното време на приема им дава добри резултати по отношение подържане на нормално АН през цялото денонощие. Напр. с приема на РАС блокер непосредствено преди лягане може да се контролира нощната хипертония Приемът на алфа блокер също преди лягане редуцира сутришния пик на АН и овладява сутришната хипертония по-добре, отколкото регуларният прием на лекарствата рано сутрин.