Високо нормално налягане

  • Начало
  • Артериално налягане/Високо нормално налягане

Високо нормално налягане

При някои пациенти стойностите на кръвното налягане не са постоянно повишени, а когато са повишени (130–139/85–89 mmHg) може да не покриват критериите за хипертония. В този случай се поставя диагноза високо нормално налягане (или гранична хипертония) (табл. 1). Такива пациенти трябва да са под рутинно наблюдение от страна на общопрактикуващия лекар. Налягането им трябва да се регистрира всяка година, поради високата честота на прогресиране на високо нормалното АН до хипертония. Необходимо е те да се изследват, тъй като може да имат и маскирана хипертония. Златният стандартен тест тук е 24-часов амбулаторно проследяване на АН, което ще помогне както за поставяне на диагнозата, така и за правилния избор на лечение.

Фенотипове хипертония

Не винаги отделните видове измервания на АН (офисно, извън-офисно) са еднозначни по отношение на диагнозата хипертония. В зависимост от стойностите им се различават 4 фенотипа хипертония при нелекувани пациенти:


Хипертония на „бялата престилка“ - състояние, при което офисното АН е високо, а домашното или амбулаторното е нормално;

Маскирана хипертония – състояние, при което офисното АН е нормално, но домашното или амбулаторното са високи;

„Истинска“ нормотония – състояние, при което офисното, домашното и амбулаторното АН са нормални;

„Истинска/постоянна“ хипертония“ - състояние, при което офисното, домашното и амбулаторното АН са високи.


Въпреки, че тези понятия са първоначално дефинирани за хора, които не са били лекувани за хипертония, сега те се използват и за описание на несъответствията между офисното и извън-офисното АН при пациенти лекувани за хипертония с помощта на термините „маскирана неконтролирана хипертония“ (офисното АН е добре контролирано, но домашното или амбулаторното ВР е повишено) и „неконтролирана хипертония на бялата престилка“ (офисното АН е повишено, но домашното или амбулаторното АН е добре контролирано), както и „истинска неконтролирана хипертония“ (и офисното, и домашното или амбулаторното АН са неконтролирани).