Всичко за хипертонията


Артериалната хипертония (АХ) е социално-значимо заболяване, което означава, че засяга много хора
(30% от тези над 25 год., 60% от над 60 годишните, 70% от над 70 годишните) и води до сериозни медицински усложнения
(сърдечна недостатъчност, инфаркт, инсулт, бъбречна недостатъчност), нарушаващи качеството на живот.
Постигането на оптимален контрол на артериалното налягане (АН) чрез медикаментозно лечение драстично редуцира честотата на тези усложнения.
С изключение на някои случаи на вторична хипертония дефинитивно излекуване от високото АН е невъзможно и затова лечението продължава цял живот.
Този факт сам по себе си показва колко е важен изборът на точен, персонализиран за дадения пациент и адекватен на механизма на възникване на АХ медикамент, както
и своевременната промяна на терапията при липса на достатъчно добър ефект.


В своята близо 40 г. клинична практика ежедневно се натъквам на пациенти с трудно лечима АХ (резистентна, рефрактерна), сменили
много медикаменти, изпитали нежеланите им ефекти и въпреки това непостигнали оптимален контрол на своето АН.
Обикновено причината е използването на т.н. емпиричен подход (“проба-грешка”) в избора на медикаменти и липсата на персонализация в предписването им.
Трябва да се има пред вид, че всички антихипертензивни лекарства понижават по-слабо или по-силно АН, но не всички са еднакво подходящи за всички пациенти.
Само избраните според механизма на повишение на АН медикаменти проявяват максимален ефкт. Освен това, вероятността несъобразените с него медикаменти
да проявят нежелани ефекти е по-голяма. Например, ако при даден пациент не се установи водна задръжка, диуретикът не е най-подходящият медикамент. Той би
снижил недостатъчно АН и вероятно би проявил специфичните си нежелани ефекти. И обратния случай – ако водната задръжка е водещия механизъм за повишение на АН, то диуреткът би бил подходящия избор.

Целта на информацията предоставена в този сайта е:

1. Да отговори на най-често задаваните въпроси от пациентите.

2. Да информира за най-съвременната тенденция за индивидуализиране на антихипертензивната
терапия – съчетаването на два модерни подхода, което е ежедневна практика в Центъра
по клинична хипертония към УМБАЛ “Св. Анна”:


► Хемодинамичен подход чрез импеданскардиография;

► Хронотерапевтичен подход чрез 24-ч. амбулаторно мониториране на АН.;


Проф. Д. Раев, дмн
Специалист по Хипертония Кардиология Вътрешни - болести