Интолерантна към медикаменти хипертония

  • Начало
  • Артериално налягане/Интолерантна към медикаменти хипертония

Интолерантна към медикаменти хипертония

Голям брой пациенти страдат от множеството странични ефекти на антихипертензивните медикаменти. В последните години този феномен беше наречен интолерантна към медикаменти хипертония. Тези пациенти са истинско предизвикателство към своите лекари, тъй като не е ясен механизма за развитие на интолеранса. В този случай се прилага стъпков подход, базиран на фракционирани дози от медикамента или инструментална немедикаментозна антихипертензивна терапия. Лечението на тази форма АХ е строго индивидуално.