Маскирана хипертония

  • Начало
  • Артериално налягане/Маскирана хипертония

Маскирана хипертония

При маскираната хипертония офисното АН е нормално, но домашното или амбулаторното са високи. Откриването й може да бъде направено най-точно чрез 24-часово амбулаторно мониториране на АН. Тя може да бъде установена при близо 15% от пациентите с нормално офисно АН. Честотата е по-голяма при по-млади хора, мъже, пушачи и тези с по-високо ниво на физическа активност, консумация на алкохол, безпокойство и стрес на работното място4 Затлъстяване, диабет, хронично бъбречно заболявне, фамилна обремененост за хипертония и високо нормално офисно АН са също свързани с повишена честота на маскирана хипертония. Маскираната хипертония е свързана с дислипидемия и повишен риск от развитие на диабет и „истинска“ хипертония. Скорошни проучвания показаха, че рискът от сърдечно-съдови събития е значително по-висок при маскирана хипертония в сравнение с „истинска“ нормотония, и същевременно е близък или дори по-голям от този при „истинска“ хипертония. Установено е, че маскираната хипертония повишава риска от сърдечно-съдови и бъбречни събития при диабет, особено когато повишението на АН настъпва през нощта.