Разпространение на хипертонията

  • Начало
  • Артериално налягане/Разпространение на хипертонията

Разпространение на хипертонията

На базата на офисното АН глобалното разпространение на хипертонията през 2015 г. се изчислява на 1.13 милиарда, включително над 150 милиона в централна и източна Европа. Общата честота на хипертонията при възрастни е около 30–45%. Тази висока честота се наблюдава в целия свят, независимо от доходите, т.е. в страни с ниски, средни и по-високи доходи. Хипертонията става все по-честа с напредване на възрастта и е >60% при лица на възраст >60 години. Поради застаряване на населението, възприемането на по-заседнал начин на живот и повишаване на телесното тегло честотата на хипертонията в световен мащаб ще продължи да се покачва. Изчисленията показват, че броят на хората с хипертония ще се увеличи с 15–20% към 2025 г., и ще достигне близо 1.5 милиарда.