Ново диагностицирана / първична хипертония

  • Начало
  • Артериално налягане/Първична хипертония

Първична хипертония

Високото артериално налягане по-често се открива като случайна находка – например при посещение при семейния лекар, при измерване на налягането поради главоболие, кръвотечение от носа и други симптоми, при профилактичен преглед. По-голяма част от пациентите с хипертония са асимптомни и имат така наречената първична хипертония, което означава, че не може да се изясни основната причина за тяхната хипертония за разлика от вторичната хипертония, при която има ясна причина, повишаваща налягането (като надбъбречен тумор, някаква форма на бъбречно заболяване и други). Въпреки това повечето клинични ръководства препоръчват пациентите да бъдат изследвани за основните причини за хипертония с набор рутинни изследвания и решението за лечение да се базира на оценка на общия риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване (инсулт, инфаркт, хронично бъбречно заболяване). Дори на такъв ранен етап си струва човек да се консултира със специалист по хипертония за да се оценят по-задълбочено причините и механизмите чрез които се подържа високо артериалното налягане и да се извърши цялостна оценка на бъдещия риск от развитие на сърдечно-съдово заболяване.