Рефрактерна хипертония

  • Начало
  • Артериално налягане/Рефрактерна хипертония

Рефрактерна хипертония

Хипертонията е рефрактерна, когато въпреки доброто придържане към терапията и спазване на здравословен начин на живот използването на пет медикаменти (между които диуретик, RAS блокер и калциев антагонист) приложени в оптимални дози не може да постигне контрол на офисното АН (<140/90 mmHg).