Вторична хипертония

  • Начало
  • Артериално налягане/Вторична хипертония

Вторична хипертония

Вторичната хипертония се дължи на идентифицируема причина, която може да бъде лечима с намеса специфична за съответната причина. Ранното откриване на вторични причини за хипертония е важно, защото намесите биха могли да доведат до излекуване, особено при по-млади пациенти [напр. коригираща хирургия при аортна коарктация, обратно развитие на ендокринна причина за хипертония (напр. чрез отстраняване на надбъбречен аденом). Употреба на лекарства може да причини достатъчно повишение на АН за да събудят подозрение за вторична хипертония. Други често използвани лекарства, като нестероидни противовъзпалителни средства или глюкокортикоиди могат да антагонизират антихипертензивния ефект на антихипертензивните медикаменти и могат да допринесат за загуба на контрол на АН. Честотата на вторичната хипертония е 5–15% от лицата с АХ.