Изолирана систолна хипертония

  • Начало
  • Артериално налягане/Изолирана систолна хипертония

Изолирана систолна хипертония

По-голямата част от хипертонията в рамките на възрастта се дължи на систолна хипертония. При хора над 55 год. по-вероятно е систолното налягане да е високо (≥140 mmHg), а диастолното да е нормално (<90 mmHg) – т.е. да имат изолирана систолна хипертония. Основен механизъм при нея е загубата на еластичност на големите артерии, което я прави по-податлива на лечение само с определени антихипертензивни медикаменти и неподатлива с други. Значително по-рядко изолираната систолна хипертония се среща при по-млади (<50 г.) пациенти. По-често това са пушачи. Не е ясно, дали тя е доброкачествена в тази възрастова група.