Вариабилно налягане

  • Начало
  • Артериално налягане/Вариабилно налягане

Вариабилно налягане

Може би едно от най-големите предизвикателства пред клиницистите свързани с нарушенията на артериалното налягане (АН) е диагнозата и лечението на вариабилното АН. Пациентите с такъв тип АН често имат симптоми свързани с високо (главоболие, изпотяване, сърцебиене) и ниско (замаяност, отпадналост, доспиване по необичайно време) АН. Няколко са основните причини за това нарушение:


• Стрес

• Предсърдно мъждене

• Ендокринна патология

• Автономна дисфункция

• Лекарства, повлияващи регулацията на АН.