Заглавие

  • Начало
  • Артериално налягане/Хипертония на бялата престилка

Хипертония на бялата престилка

При хипертония на „бялата престилка“ офисното налягането е високо и покрива критериите за хипертония за разлика от домашното и амбулаторното АН, които са нормални. Това е във връзка с тревожното очакване предизвикано от измерванията на АН в лекарския кабинет извършени от лекар или сестра, макар че най-вероятно участват и други фактори. Честотата на този фенотип хипертония достига 30–40% (>50% в напреднала възраст) при хората с повишено офисно АН. Тя е по-честа при възрастни, при жени и при непушачи. Рискът от сърдечно-съдови събития (инфаркт, инсулт, хронично бъбречно заболяване) при нея е по-нисък, отколкото при „истинската“ хипертония. От друга страна, в сравнение с хората с нормално АН („истинска“ нормотония) пациентите с хипертония на „бялата престилка“ имат по-голяма честота на метаболитни рискови фактори (диабет, наднормено тегло, повишена пикочна киселина), по-често безсимптомно сърдечно-съдово увреждане, по-голям дългосрочен риск от поява на диабет и прогресиране до „истинска“ хипертония. Откриването на хипертония на „бялата престилка“ може да бъде направено най-точно чрез 24-часово амбулаторно мониториране на АН. Тъй като пациентите с хипертония на „бялата престилка“ са изложени на повишен риск от развитие по-късно на „истинска“ хипертония, те трябва да бъдат наблюдавани ежегодно с 24-часово АМАН.